Wynajem sprzętu zmniejsza emisję dwutlenku węgla

Dzięki udostępnianiu sprzętu wielu użytkownikom i efektywnej gospodarce składnikami majątku branża wynajmu wnosi wkład w zmniejszanie emisji dwutlenku węgla.

28 [czerwiec] 2019 (Bruksela, Belgia) – Trzy niezależne, specjalistyczne firmy badawcze –Climate Neutral Group, CE Delft i SGS Search – zbadały i obliczyły wielkość emisji CO2 w cyklu życia dziesięciu urządzeń reprezentatywnych dla oferty firm należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wynajmu (ERA).

Z badań tych wynika, że efektywne wykorzystanie tych urządzeń zmniejsza ich całkowity ślad węglowy, a efektywnemu wykorzystaniu sprzyja model stosowany w branży wynajmu. Zgodnie z szacunkami dokonanymi przez ERA, w ten sposób można zmniejszyć emisję o 30%, a niekiedy nawet o 50%, zależnie od zachowania się konkretnego użytkownika.

Badacze stworzyli kalkulator do obliczania śladu węglowego sprzętu budowlanego przy uwzględnieniu różnych parametrów. Poniżej przedstawiamy te z nich, które najsilniej wpływają na wielkość śladu węglowego urządzeń:
1. Intensywność użytkowania. Maksymalizacja wskaźnika użytkowania może zmniejszyć zapotrzebowanie na sprzęt
2. Stosowanie urządzeń odpowiednich do danej czynności
3. Transport – mniejsze odległości i wysokie wartości współczynnika obciążenia
4. Konserwacja przedłużająca trwałość urządzeń

Do kalkulatora śladu węglowego każdy – zarówno firmy wynajmujące sprzęt, jak i inne podmioty – może wprowadzić własne dane i przekonać się, w którym miejscu skali efektywności wykorzystania sprzętu się znajduje. W połączeniu z kalkulatorem całkowitego kosztu utrzymania sprzętu ERA, kalkulator śladu węglowego jest przydatnym narzędziem ułatwiającym wybór najefektywniejszej i najbardziej przyjaznej dla środowiska metody korzystania ze sprzętu, którą często okazuje się wynajem.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było ustalenie wpływu sprzętu budowlanego na środowisko przez niezależną analizę. Do analizy wybrano 10 wytwarzanych przez kilku producentów urządzeń, reprezentujących szeroki zakres popularnych kategorii sprzętu, między innymi koparki, urządzenia do transportu wewnętrznego, urządzenia dostępowe, silnikowe oraz narzędzia.

Aby zapewnić niezależność przebiegu i wyników badań, były one kierowane w imieniu ERA przez firmę Climate Neutral Group (CNG). W projekcie uczestniczyły także specjalistyczne firmy badawcze SGS Search i CE Delft, które obliczyły wielkość emisji CO2 w cyklu życia urządzeń.

Martijn In’t Veld z Climate Neutral Group stwierdził, że: „Model wynajmu z natury umożliwia efektywne wykorzystanie sprzętu budowlanego i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla”.

ERA jest stowarzyszeniem przedstawicielskim sektora wynajmu sprzętu w Europie, propagującym rezygnację z „posiadania dóbr” na rzecz „dostępu do dóbr”, ograniczenie zużycia zasobów i lepsze wykorzystywanie sprzętu w całym cyklu jego życia.

Michel Petitjean, sekretarz generalny ERA, dodaje: „Uznaliśmy za konieczne przeprowadzenie niezależnego badania potwierdzającego możliwość zmniejszenia emisji dwutlenku węgla dzięki wynajmowi sprzętu i kwantyfikującego możliwy do osiągnięcia poziom tego zmniejszenia. Wyniki badania nie zaskakują nas i potwierdzają, że wynajem jest elementem gospodarki obiegu zamkniętego”.

Zapraszamy nowych członków

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu jest jedyną organizacją skupiającą profesjonalistów związanych z wszystkimi gałęziami wynajmu maszyn i urządzeń dla budownictwa i przemysłu. 

Jako profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentujemy interesy tego środowiska. Jesteśmy głosem branży wynajmu w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, innymi organizacjami i podmiotami prawnymi, ale także osobami związanymi z branżą wynajmu.

Zrzeszamy nie tylko firmy z branży wynajmu, ale także współpracujemy z instytucjami i osobami związanymi z branżą: z Urzędem Dozoru Technicznego, PiP, innymi stowarzyszeniami i izbami gospodarczymi. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Euler-Hermes w celu lepszej orientacji w zakresie wiarygodności naszych kontrahentów. Utworzona została dla nas platforma informująca nas o zachowaniach kontrahentów wobec członków Stowarzyszenia.

Kluczowym celem Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu jest promowanie najwyższej jakości świadczonych przez branżę usług oraz stanowcze przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.

Stanowimy forum wymiany poglądów i doświadczeń. Uważamy, że wynajem w Polsce będzie branżą bardzo szybko rozwijającą się, wnoszącą swój wkład w jakość i tempo wykonywanych prac budowlanych i aktywnie działamy na rzecz jej rozwoju. Na bieżąco podejmujemy działania mające na celu inicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości świadczonych w branży usług. Wspieramy także przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji branży wynajmu oraz promujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki w obrocie gospodarczym.

Komentujemy najnowsze zmiany w prawie, jak również śledzimy bieżące orzecznictwo sądowe.

Znamy problemy tej branży i szukamy sposobów ich rozwiązania. W naszych działaniach zabiegamy o stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wynajmu w Polsce wzorując się na doświadczeniach z rynków, na których praktyka wynajmu sprzętu zamiast jego posiadania jest lepiej ugruntowana. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i osiągnięcia przyczynią się ku temu w jak najlepszy sposób.