Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Odpowiedzialna i bezpieczna praca na wysokości

Ładowarki, dźwigi, podnośniki, podesty ruchome… To tylko niektóre maszyny wykorzystywane m.in. w budownictwie, których wykorzystanie wiąże się z pracą na wysokości. By zadbać o bezpieczeństwo pracy na wysokości, należy pamiętać o podstawowych zasadach BHP.

Tylko z odpowiednimi uprawnieniami

Prace wykonywane na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych. Dlatego zasadami ich bezpiecznego wykonywania regulują nie tylko ogólne przepisy prawa, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także Rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z nimi pracownik, który wykonuje prace na wysokości (tj. na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad ziemią, która nie posiada stałych osłon ani ścian, które chroniłyby go przed upadkiem), musi posiadać odpowiednie uprawnienia:

  • przejść szkolenie BHP, którego zakres obejmuje również ryzyka związane z pracą na wysokość oraz zasady posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczeniowymi,
  • przejść pozytywnie badania kwalifikujące do pracy na wysokości u lekarza medycyny pracy,
  • potwierdzoną zdolność do obsługi maszyn poruszających się w ruchu pionowym oraz poziomym na wysokości.

Dlatego tak ważne są kompleksowe i regularne szkolenia – to one pozwalają zminimalizować ryzyko wypadku.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Przy pracy na wysokości właściwa, uważna organizacja pracy to podstawa. Wymagają jej również przepisy pracy. Konieczne jest m.in.:

  • zabezpieczenie drabin, rusztowań, pomostów i innych urządzeń przed destabilizacją i zagwarantowanie wytrzymałości konstrukcji na planowane obciążenia,
  • zorganizowanie prac tak, by nie wymagały od pracowników wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi lub poręczy balustrady,
  • dostosowanie pomostu roboczego tak, by był m.in.: odpowiednio wypoziomowany, oferował wystarczająco dużo przestrzeni dla pracownika, narzędzi i materiałów,
  • zapewnienie pracownikom dostępu do odpowiednich zabezpieczeń indywidualnych – m.in. szelek, kasków ochronnych czy odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony zbiorowej – w tym barierek.

Pamiętaj: kodeks pracy przewiduje poważne kary za złamanie zasad BHP w miejscu pracy – grzywna za niedopełnienie wymagań może wynieść nawet 30 000 zł. Najważniejsze konsekwencje to jednak te związane z zagrożeniem zdrowia i życia pracowników i osób postronnych. Zadbaj więc o bezpieczeństwo pracy na wysokości: m.in. o wysoką jakość sprzętu oraz odpowiednie środki ochrony, by ich uniknąć.

Wynajem sprzętu do pracy na wysokości

Nasze stowarzyszenie zrzesza firmy oferujące wynajem maszyn na budowę – usługę, w ramach której oferujemy klientom biznesowym oraz indywidualnym wynajem narzędzi budowlanych oraz maszyn budowlanych, w tym także wynajem sprzętu do pracy na wysokości. W zależności do potrzeb i oczekiwań klienta poszczególne maszyny budowlane pomagamy wynająć wraz z operatorem posiadającym odpowiednie uprawnienia. Oferta ta obejmuje m.in. wynajem sprzętu do pracy na wysokości. Dzięki temu, nawet osoba fizyczna może wykonać proste naprawy lub niezbędną przycinkę drzew na swojej działce bez konieczności zlecania tych prac firmie zewnętrznej.

Prowadzisz firmę budowalną? Zastanawiasz się jak oszczędzić na kosztach maszyn? Wynajem sprzętu do pracy na wysokości to jeden ze sposobów. Wynajmując sprzęt do pracy na wysokości w profesjonalnej wypożyczalni sprzętu budowlanego masz pewność, że urządzenia są sprawne i mają ważne wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. Jednocześnie nie ponosisz kosztów ich zakupu, magazynowania oraz serwisowania.