Zapraszamy nowych członków

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu jest jedyną organizacją skupiającą profesjonalistów związanych z wszystkimi gałęziami wynajmu maszyn i urządzeń dla budownictwa i przemysłu. 

Jako profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentujemy interesy tego środowiska. Jesteśmy głosem branży wynajmu w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, innymi organizacjami i podmiotami prawnymi, ale także osobami związanymi z branżą wynajmu.

Zrzeszamy nie tylko firmy z branży wynajmu, ale także współpracujemy z instytucjami i osobami związanymi z branżą: z Urzędem Dozoru Technicznego, PiP, innymi stowarzyszeniami i izbami gospodarczymi. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Euler-Hermes w celu lepszej orientacji w zakresie wiarygodności naszych kontrahentów. Utworzona została dla nas platforma informująca nas o zachowaniach kontrahentów wobec członków Stowarzyszenia.

Kluczowym celem Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu jest promowanie najwyższej jakości świadczonych przez branżę usług oraz stanowcze przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.

Stanowimy forum wymiany poglądów i doświadczeń. Uważamy, że wynajem w Polsce będzie branżą bardzo szybko rozwijającą się, wnoszącą swój wkład w jakość i tempo wykonywanych prac budowlanych i aktywnie działamy na rzecz jej rozwoju. Na bieżąco podejmujemy działania mające na celu inicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości świadczonych w branży usług. Wspieramy także przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji branży wynajmu oraz promujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki w obrocie gospodarczym.

Komentujemy najnowsze zmiany w prawie, jak również śledzimy bieżące orzecznictwo sądowe.

Znamy problemy tej branży i szukamy sposobów ich rozwiązania. W naszych działaniach zabiegamy o stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wynajmu w Polsce wzorując się na doświadczeniach z rynków, na których praktyka wynajmu sprzętu zamiast jego posiadania jest lepiej ugruntowana. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i osiągnięcia przyczynią się ku temu w jak najlepszy sposób.

 

Standardy obowiązujące członków PSBW

Na Walnym Zgromadzeniu PSBW w dniu 22 lutego 2018 przyjęto

STANDARDY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY WYNAJMU

SPRZĘT

 1. Oferowanie wyłącznie maszyn i urządzeń bezpiecznych, z wymaganymi przeglądami i certyfikatami.
 2. Dokonywanie zakupów tylko z legalnych i sprawdzonych źródeł.

KONTRAHENCI

 1. Transparentność w relacjach z klientami:
  – czytelne i uczciwe umowy najmu
  – proste i zrozumiałe, zgodne z ofertą naliczanie za wynajem -niedoliczanie dodatkowych nieuzgodnionych opłat
  – zasada „płacisz za to, co zamówiłeś”
  – zgodne z przepisami dokumentowanie wszystkich transakcji -nieoferowanie nielegalnych korzyści materialnych osobom zatrudnionym przez kontrahentów.

PRACOWNICY

 1. Przestrzeganie wszystkich zasad wynikających z kodeksu pracy i innych regulujących stosunek pracy.
 2. Poszanowanie praw pracowników w tym również wynikających z równouprawnienia – zwalczanie dyskryminacji

ŚRODOWISKO

6. Wynajmowanie wyłącznie maszyn spełniających wymagania dotyczące     emisji spalin, wibracji i hałasu

7. Prawidłowa utylizacja odpadów związanych z prowadzeniem działalności.